Carsten Vagn-Hansen
”Er der ortomolekylære spor i dagens medicin?”
Hvad er ”dagens medicin”?
Grundlaget for medicinsk behandling har ændret sig de seneste 100 år på
baggrund af den teknologiske udvikling, men især på lægemiddelområdet – ”a pill
for every ill”. Lægemiddelindustrien har fået en mere og mere styrende rolle i
både behandling og forskning samt i uddannelsen af læger og tandlæger. Pengene
styrer Verden, så lægemiddelvirksomhedernes økonomi er central i verdens
økonomiske system.
De får i tiltagende grad bøder på milliarder af dollars, men betaler dem uden at
blinke, for de tjener mange flere milliarder. Med pengene har de købt lægerne og
deres uddannelse mere eller mindre. Tænkt blot på de kolesterolsænkende
statiner, og modstandere bliver bekæmpet med alle midler, evt. dræbt, hvis de går
ind for naturlige, ikke patenterbare midler.
De har krammet på offentlige instanser som Fødevarestyrelsen, DTU (der fraråder
brugen af vitaminer og andre kosttilskud), Sundhedsstyrelsen,
Lægemiddelstyrelsen, og af krumme omveje har de haft stor indflydelse på
lovgivningen via lobbyister og EU-lovgivningen.
Tænk blot på de danske regler om, at man gerne må sælge kosttilskud og
naturmedicin, men ikke må oplyse om, hvad de skal bruges til. Danmark har haft
den mest restriktive lovgivning om vitaminer og mineraler mm. men heldigvis må
de enkelte EU-lande nu ikke længere fastsætte individuelle restriktive regler for
vitamin- og mineraltilskud, medmindre der er solid forskning bag.
Begrebet ”solid forskning” er de svært at stole på, da det i udstrakt grad påvirkes
af kommercielle interesser, blandt andet landbrugets interesseorganisationer, der
slås for fabrikslandbrug, GMO-foder, antibiotika til dyrene, pesticider og lader
hånt om dyrevelfærd. Politikerne bakker dem op og gennemfører erhvervsvenlige
regler med nedsættelse af afgifter på usunde ting som sukker, slik, sodavand og øl.
Det er så som så med forskningsfriheden i Danmark og Verden. Formålet bliver
mere og mere fordele for landbrug og industrien. Fra forskning til faktura.
Resultater, der er negative, bliver ikke offentliggjort, og fortolkningen er biased af
økonomiske interesser.

Resultatet er, at vi i Danmark lever kortere end i andre nordiske lande, og at vi
ligesom alle andre lande slås med stigende sygelighed af blandt andet kræft. Der
forskes i behandling af kræft, men meget lidt i forebyggelsen.
Samtidig er der flere og flere læger, som fører en stresset tilværelse med
overvældende krav om dokumentation og alt for lidt tid til at lytte til og forstå
patienterne.
Heldigvis er der nu et oprør i gang, især blandt yngre læger, som vil have mere tid
til deres patienter og vil af med industrisponsoreret undervisning. Hele
lægeuddannelsen burde revideres, så der kommer langt mere fokus på
ortomolekylær medicin, og mere fokus på de grundlæggende årsager til sygdom i
stedet for på symptombehandling.
På kosten, fordøjelsen, sammensætningen af tarmbakterierne, optagelsen af
næringsstoffer, utæt tarm, inflammation, at kroppen skal bruges og man er klare
over sindets store betydning for hver eneste celle i kroppen og funktionen af alt i
os.
Det er vigtigt, at befolkningen bliver ordentligt informeret allerede fra
barndommen og skolealderen og lærer at tage ansvar for ikke alene egen
sundhed, men også for andres. Der er i Danmark mange funktionelle analfabeter,
og dem må vi hjælpe. Blandt andet til at undgå at blive skadet og dø af den
behandling, de får.
Jeg er overbevist om, at mange ældre dør af den behandling, de får, ikke af deres
sygdomme. Bivirkninger af medicin er nu den tredje største dødsårsag.
Anette Harbech Olesen har i otober 2017 udtalt:” Vi må og skal derfor hver især i
højere grad være kritiske, og vi må nødvendigvis påtage os et større ansvar for
egen sundhed og trivsel. Danskernes sundhed må tilbage i fokus”.
Der er brug for ortomolekylær tankegang og medicin, for økologisk medicin.
Udtrykket ortomolekylær medicin stammer fra 1968, hvor den amerikanske
nobelpristager Linus Pauling brugte ordet for første gang. Det betyder de rette
eller rigtige molekylers medicin. Molekyler er kroppens mindste byggesten, og
ortomolekylær betyder anvendelsen af de molekyler, som kroppen allerede
kender, i de rigtige mængder der passer til det enkelte menneskes behov.
Ortomolekylær behandling går ud på at bevare et godt helbred og behandle

sygdomme ved at sikre, at kroppen har den normale og rigtige mængde til
rådighed af naturlige næringsstoffer, og fungerer som den skal.
Der er i sundhedsvæsenet brug for en helhedsmedicin med større vægt på at
bekæmpe de grundlæggende årsager til sygdom med naturlige næringsstoffer og
naturlige midler samt egentlig naturmedicin. Der er brug for økologisk og
ortomolekylær medicin samt energimedicin, som jeg er sikker på bliver en
væsentlig del af fremtidens medicin.
Et problem for genoptagelsen af orthomolekylær medicin, der har været brugt i
årtusinder, er den generelle akademiske afvisning af alt det, der ikke er bevist og
evidensbaseret efter den gældende forskning, der skal være publiceret i
tidsskrifter, der er under massiv indflydelse fra medicinalindustrien. Herved
overser man årtusinders viden om de ortomolekylære sammenhænge, og der er
masser af viden og forskning om de naturlige næringsstoffer og naturmedicin, men
den bliver ikke opdaget af mange læger og ikke optaget i behandlingen, som det
sker hos ortomolekylære læger og tandlæger. Kviksølv i form af amalgam har fra
begyndelsen for snart 200 år siden været knyttet til forgiftning og sygdom, men
tandlægerne har med flid forkastet denne viden og forskningen om den.
Dog er det besynderligvis sådan, at både almindelige læger og speciallæger selv
tager kosttilskud, selvom de til deres patienter, ligesom DTU og Fødevarestyrelsen
siger, at det nærmest er farligt, og man blot skal spise sundt og varieret, hvilket
nærmest ingen gør, og nutidens fødevarer ikke indeholder det, de skal, og en
masse ting, de ikke skal.
Det har ændret sig gennem de seneste 100 år. Jeg har en gammel bog fra 1942 ved
navn ”Huslægen om Sundhed og Sygdom” redigeret af dr. med Harald Okkels, dr.
med Ejnar Sylvest og T. Vogel-Jørgensen. I den står der følgende:
”Lægerne er i de sidste Aar naaet så vidt i Erkendelsen af visse forskellige
Blandingsformer af Vitaminer, af hvilke der findes alle mulige Variationer, at man
kan kurere Symptomerne det ene efter det andet ved at tilføre store Overskud af
de enkelte vitaminer”.
”Det er ikke nok, at Patienterne på egen Haand køber nogle Piller, der indeholder
alle vitaminerne, da det for hvert manglende Vitamins Vedkommende er
nødvendigt at give individuelt forskellige mængder, der altid er mange Gange
større end den til det almindelige Forbrug nødvendige Døgndosis. Det virksomme

Princip i disse kure er derimod først erkendt og forstået ved de sidste 30 Aars
Vitamin-Forskning” (Dr.med. Johanne Christiansen).
I samme bog står der om tænder, ”at syge Tænder kan danne Retention for farlige
Sygdomskim, og at rodbetændte Tænder kan øve skadelig Indflydelse paa
fjerntliggende livsvigtige Organer”. (Konsulent i Sundhedsstyrelsen Ernst
Haderup).
Samtidig med, at lægerne ikke er fulgt med i den grundlæggende viden, går der
cirka 25 år, før de får øjnene op for nytænkning. At vi har en ”second brain” i vores
mave tog det 25 år, før det blev opfattet, og det har også taget mindst 25 år, før
cellebiologen Bruce Lipton kom igennem med sin viden om, at det er signaler fra
cellemembranen, der påvirker DNA til at gøre det, som DNA skal. Signaler fra
andre celler, fra maden, fra sindet og vibrationer udefra resten af Verden (Rupert
Sheldrake med formdannende felter, Bohr, Aspect forsøget, og mange andre)
påvirker hver eneste celle i os.
Vi hænger fast i et mellemstadium, hvor både ældgammel viden og åbenhed
overfor sindets og bevidsthedens store indflydelse overses og ikke anvendes. Vi
ved jo fx, at latter (Normal Cousins), håb og gode mellemmenneskelige relationer
og meget andet påvirker os positivt, men meget er druknet i
apparatfejlsmekanikken.
Jeg er ikke i tvivl om, at energimedicinen er fremtidens medicin, quantum
medicine, bevidsthedsmedicin, og bør integreres i den ortomolekylære medicin. Vi
er en del af hinanden og kommunikerer med hinanden, også over lange afstande.
Vi opfatter ved at sanse, føle, tænke og intuitivt, som Carl Jung har beskrevet, og
vi må genopdage bevidstheden (consciousness) , som har:
En fysisk del, som er ”hardware” og under indflydelse af de overordnede finere
dele.
Den vitale del, som indeholder blueprints for de biologiske funktioner, som er
repræsenteret som de forskellige organer i den fysiske del. Her kommer begrebet
som prana og chi (qi) ind.
Den mentale del, som giver mening til den vitale og fysiske bevidsthed og er
forbundet med hjernen.
Den supramentale del, som hænger sammen med den mentale bevidsthed, vitale
funktioner og de dertilhørende følelser, og lovene om fysisk bevægelse.

Lyksaligheds bevidstheden (bliss body), som er grundlaget for eksistensen. I denne
grundlæggende eksistens er der ubegrænsede muligheder, men de øvrige dele
udøver tiltagende begrænsninger.
Vi kan påvirke begge veje og påvirke hinanden. Mind over matter. Får vi dækket
vorres grundlæggende behov, fungerer vores biologiske funktioner ordentligt,
vores mentalitet og bevidsthed om, hvad der er godt for os, og vores spiritualitet.
Jeg kan anbefale bogen ”The Quantum Doctor” af Amit Goswami. PhD. A Quantum
Physicist Explains the Healing Power of Integral Medicine. Foreword by Deepak
Chopra. Profound Insights into the Relationship Between Physics, Consciousness,
and Healing.
Amit Goswami demonstrates how the different models can be combined into a
new system of integrative medicine.
Skal jeg summere mit emne op, så er der af de mange nævnte grunde, så er der
foreløbigt kun svage spor af orthomolekylær medicin i dagens medicin, men der er
en tiltagende interesse hos yngre læger, der ikke er hjernevasket af deres
nuværende uddannelse og dens teknologi, men er åbne overfor nye muligheder,
paradigmeskift, og er nysgerrige efter at finde helhedsløsninger, der giver bedre
muligheder for deres patienter og for dem selv. Den orthomolekylære medicin er
en del af deres vej mod integreret medicin og bevidsthedsmedicin.
Carsten Vagn-Hansen. Speciallæge i almen medicin, sundhedskonsulent