I Danmark har vi fra gammel tid en stærk tiltro til, at komælk og produkter heraf er nødvendige for vor ernæring og sunde.  Her i landet er der ikke foretaget uafhængig forskning i emnet, hvilket der er i udlandet i de sidste 25-30 år.  Denne forskning har stillet store spørgsmålstegn ved komælkens nødvendighed og også direkte påvist stærke sammenhænge mellem indtagelse af disse fødeemner og flere, også alvorlige, sygdomme.

Gode introduktioner til emnet kan findes i K. Woodford: ”Devil in the milk” og A. Søgaard: ”Hvad er det, du drikker”.

I de følgende links til artikler om mælk, vil vi løbende søge en objektiv belysning af emnet.

Artikler om Mælk

Er mælken sund – er det sundt at drikke mælk

Posted on Jul 19th, 2014 - By editor - 0 Comments

Carsten Vagn-Hansen giver i artiklen en alsidig og mangesidig indsigt i mælk, mælketyper og mælkens mulige påvirkning af…

Læs videre