Om DSOM

Udtrykket “orthomolekylær medicin” stammer fra 1968, hvor den dobbelte Nobelprismodtager, amerikaneren Linus Pauling første gang anvendte det i en artikel om orthomo­le­ky­lær psykiatri. “Ortho” er græsk og betyder “samme” eller “lige”. “Molekyle” er det latinske ord for de mindste byg­gesten med analoge kemiske egenskaber.  Orthomolekylær betyder således anvendelsen af de samme molekyler, som kroppen allerede kender, og i de rigtige mængder. I Linus Paulings ånd defineres begrebet som følger: 

Linus Pauling

Orthomolekylær behandling betyder bevarelse af et godt helbred og behandling af sygdomme gennem koncentrations-justering af substanser nødven­dige for sundheden, der normalt er til stede i organismen.
Kroppen tilføres kropskendte stoffer, bl. a. vitaminer og mineraler, der sætter den i stand til selv at helbrede begyndende ubalancer og dermed undgå sygdom. Princippet beskrives allerede af den moderne medicins fader og forfatter af lægeløftet, den græske læge Hippokrates. Han skrev allerede for 2400 år siden: “Lad din mad være din medicin og din medicin din mad.” Problemet er, at flere af stofferne skal gives direkte i blodet, da optagelsen fra tarmen ofte er svækket. Effekten forstærkes ved samtidig fjernelse af de blokerende, giftige stoffer fra organismen, fx fjernelse af tungmetaller med EDTA-behandling. Det forventes, at dette princip vil vinde frem de nærmeste år, også inden for skolemedicinen. Bivirkningerne er få og sjældne, og i forhold til almindelig medicin ubetydelige