Vifab.dk genopstår

Nu er der igen alternative nyheder på nettet fra Sundhedsstyrelsen. Vifab.dk, som nu hedder SRAB.DK, har ligget i dvale siden november 2012, men i dag indeholder den nyt om forskning, konferencer og andet relevant inden for alternativ behandling.

Siden lukningen af Vifab har mange efterspurgt informationer om fx forskningsresultater, møder og interessante projekter, og Sundhedsstyrelsen har derfor besluttet at styrke informationsindsatsen. Baggrundsgruppen for initiativet er forskningsudvalget i SRAB, Sundhedsstyrelsen Råd vedr. Alternativ Behandling.

Mere end hver fjerde af os har brugt alternativ behandling i 2013, nemlig 27 %, dvs. at 1,2 mio. personer i Danmark har brugt en eller flere former for alternativ behandling inden for det seneste år[1]. Over halvdelen af os har erfaringer med alternativ behandling, og alle disse tal er stigende, set over tid. Der er i øvrigt 65 alment praktiserende læger og 50 alternative behandlere pr. 100.000 indbyggere.[2]

  • [1] Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013.

    [2] Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling. Cast – Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering. SDU 2007.